close
چت روم
تله پاتی با مداد رنگی


شعبده بازی

شعبده بازی

راز : شعبده باز قبل از اجرا، يک تکه مقوا را که رويش نوشته شده است: « شما اين رنگ را انتخاب خواهيد کرد »، به وسيله کش اسکناس به دور همگی مدادها گره می زند (شکل 1). هنگام نمايش، مجموع مدادها را طوری در مُشــت خود قرار می دهد که تکه مقوا به چشم نخورد (شکل 2). بعد از انتخـــاب مداد توسط تماشاچی، شعبده باز با مهارت و ظرافت چهار مداد ديگر را يکی يکی از مشت دست خود بيرون می آورد. با اين حساب فقط مداد انتخابی می ماند و تکه مقوايی که به آن وصل شده استنوشته شده در شنبه 1 بهمن 1390ساعت 23:44 توسط غفوري نژاد...| |


قالبسرا