close
چت روم
بلند كردن نمك دان باروشی جالب وسایل مورد نیاز ۱ عدد خلال دندان و ۱ عدد نمکدان


شعبده بازی

شعبده بازی

ابتدا خلال دندان را به پشت انگشت اشاره چسبانده و یا با کمک انگشت شست آن را بگیرید.

سپس انگشتتان را به نمکدان نزدیک کرده و خلال دندان رادر یکی از روزنه های آن داخل کنید.

حالا اگر دستتان را بالا بیاورید نمکدان نیز بالا خواهد آمد و تماشاچی فکر می کند نمکدان به

انگشت شما چسبیده است

نوشته شده در شنبه 1 بهمن 1390ساعت 23:49 توسط غفوري نژاد...| |


قالبسرا