close
چت روم
ـ پرنده در قفس


شعبده بازی

شعبده بازی

ک چوب گرد و باريک را انتخاب کرده و يک تکه مقوا ( کارت ويزيت ) به سر آن بچسبانيد. سپس در يک طرف مقوا عکس يک قفس و در طرف ديگر آن تصوير يک پرنده را بکشيد. حالا مطابق شکل، چوب را در کف دو دست خود بسرعت بچرخانيد. به نظر می رسد که پرنده در داخل قفس قرار گرفته است.

نوشته شده در شنبه 1 بهمن 1390ساعت 23:53 توسط غفوري نژاد...| |


قالبسرا