close
چت روم
تبدیل چوب کبریت به خورده کاغذ


شعبده بازی

شعبده بازی

- چند کبریت را روی هم بگذارید و همه را از وسط قطع کنید و در قوطی کبریت بچسبانید و یک کبریت درسته در گوشه قوطی کبریت قرار دهید . ( کبریت ها باید تا وسط قوطی باشند )

۲- در قسمت دیگری که از قوطی کبریت که خالی مانده است کاغذ خورده بریزید .

۳- حال کبریت درسته را در اورید و جا کبریتی را طوری نگه دارید که هر کس فکر کند قوطی پر از کبریت است .

۴- کبریتی که در اوردید را روشن کنید و سپس ضربه ای به جعبه کبریت بزنید ودر قوطی را ببندید .

۵- این بار جعبه را از جهت دیگر باز کنید ونشان دهید کبریت ها به کاغذ خورده تبدیل شده اند .

    


همه ی کبریت های قوطی را بیرون بیاورید و از وسط نصف کنید(ببرید)بجز یکی کبریت هارا داخل قوطی کبریت قرار دهید و آن کبریت سالم را جایی معین مثل گوشه ها قرار بدین تا با بقیه قاطی نشود و یا علامتی کوچک روی آن بگزارید تا بتوانی سریع آنرا پیدا کنید و در نصفه دیگر قوطی که خالی است خورده کاغذ بریزید .برای نشان دادن این شعبده باید در جلوی حضار قوطی کبریت را باز کنید (مواضب باشید باید کمی از آن را بیرون بیاورید تا نصفه ای که کاغذ خورده در آن است نمایان نشود بعد آن کبریت کامل را بیرون آورده و آتش بزنید و بعد قوطی کبریت را از طرف دیگر که خورده کاغذه باز کنید و به حضار نشان دهید توجه داشته باشید که زاویه را طوری تنظیم کنید که ضایع نشه از این کامل تر نمیتونم توضیح بدم)

نوشته شده در یکشنبه 2 بهمن 1390ساعت 1:13 توسط غفوري نژاد...| |


قالبسرا