close
چت روم
دست


شعبده بازی

شعبده بازی

یک نفر یک سینی را در دست گرفته و شعبده باز یک گل را در دست گرفته شعبده باز دست خود را از بدن آن مرد رد کرده وگل را در سینی قرار میدهد.

راز در بدن آن مرد است که سینی را در دست دارد راز این است که یک طرف سینی را با یک دست گرفته وطرف دیگر سینی را با یک دست مصنوعی ودست دیگر خود را زیر لبایس مخفی کرده.وقتی شعبده باز دست خود را به کمر مرد میزند مرد دست خود را از زیر لباس در آورده در حالی که یک گل در دست دارد گل را روی سینی میگزارد و سپس دست خود را عقب کشیده و زیر لباس قایم میکند از طرف دیگر شعبده باز گل را یک جوری گم وگور میکند و دست خود را به عقب میکشد.

نوشته شده در یکشنبه 2 بهمن 1390ساعت 1:16 توسط غفوري نژاد...| |


قالبسرا