close
چت روم
شعبده بازی با استفاده از فرمول ریاضی(3)


شعبده بازی

شعبده بازی

با انجام چند عمل رياضی بر روی سال تولد شما کاری می کنم که هميشه و برای همه افراد، نتيجه به دست آمده برابر با عدد 4 باشد.
  • ابتدا تاريخ تولد خود را برعکس کنيد ( برای مثال اگر تاريخ تولد شما 1334باشد، برعکس آن مساوی است با 4331 ).

  • عدد کوچکتر را از عدد بزرگتر کم کنيد: ( 2997=1334-4331 )

  • عدد 5 را از حاصل کم کنيد: ( 2992=5-2997 )

  • اعداد حاصل را با هم جمع کنيد: ( 22=2+9+9+2 )

  • باز هم اعداد حاصل را با هم جمع کنيد: ( 4=2+2 )

همانگونه که در بالا اشاره شد جواب، هميشه عدد 4 است.

نوشته شده در یکشنبه 2 بهمن 1390ساعت 2:36 توسط غفوري نژاد...| |


قالبسرا