close
چت روم
کبوتروکلاه


شعبده بازی

شعبده بازی

راز تردستی : از ساده بودن آن متعجب می شوید. کمی پایین تر از لبه ی میز، یک کبوتر که توی کیسه قرار دارد، روی یک سکوی کوچک گذاشته شده. اما واقعاً کلاه معمولی است. به این جهت شعبده باز سعی میکند حواس تماشاگران را به آن جلب کند. این کلاه ابتدا به طور وارونه در لبه ی میز خیلی نزدیک کیسه ی کبوتر قرار  می دهد.  لحظه ای دیگر که می خواهد، آن را 180 درجه دوران داده، و مستقیم نگه دارد، از نخ کوتاهی که به دستمال بسته است، گرفته و کیسه را توی کلاه می اندازد. اما کلاه مانع از این می شود، که تماشاگران به این تردستی پی ببرند. (اما شما پی بردید) سپس دستهایش را به همه نشان داده و داخل کلاه می برد، تا کیسه را باز کرده و کبوتر را به پرواز در آورد.

نوشته شده در یکشنبه 2 بهمن 1390ساعت 5:3 توسط غفوري نژاد...| |


قالبسرا