close
چت روم
وسط دستمال میسوزد اما سالم می ماند!!!


شعبده بازی

شعبده بازی

راز این تردستی بیش از حد ساده است: او از پیش یک قطعه پارچه ی سفید نخی به کش بسته ، و توی دستش نگه داشته است. سر این کش از توی آستین به شانه ی او متصل است. وقتی دستمال تماشاچی را میگیرد، وسط آنرا در داخل نگه داشته ، و پارچه ی سفید خودش را آتش میزند، و قسمتی از آن را می سوزاند، و پس از خاموش کردن ، - و سرد کردن نیمسوخته آن – رها می کند تا به داخل آستین کشیده شود. و دستمال سالم را پس از صحنه سازی به صاحبش مسترد میدارد، و به این طریق مردم را به شگفتی وا میدارد.

نوشته شده در جمعه 16 دي 1390ساعت 18:55 توسط غفوري نژاد...| |


قالبسرا