close
چت روم


شعبده بازی

شعبده بازی

از يک نفر بخواهيد که ارقام سن خود را با هم جمع کند ( نکته مهم اين است که سن افراد معمولاً از دو رقم تشکيل شده ). سپس حاصل را از سن خود کم نمايد و مجدداً عدد 4 را از حاصل بدست آمده کم کند. در پايان اعداد باقی مانده را با هم جمع بزند.

حاصل هميشه برابر با عدد 5 است. يعنی اگر اين بازی در جمع دوستان و اقوام اجرا شود و همه با هم عمليات رياضي را انجام دهند، همگي به عدد 5 می رسند!

نوشته شده در جمعه 16 دي 1390ساعت 20:1 توسط غفوري نژاد...| |


قالبسرا